Įstatų keitimas

Straipsniai Įstatų keitimas

Įstatų keitimas


Bet kokia įmonė (juridinis asmuo) veikia pagal savo steigimo dokumentus – įstatus, nuostatus, statutus ar pan., kuriuose  aiškiai nustatyta valdymo sistema, paskirstomos galios tarp valdymo objektų ir apibrėžiamos siekiamybės.

Praktika rodo, kad net ir sėkmingai veikiantis verslas turi tendenciją kisti, priklausomai nuo asmeniškai Jūsų arba valstybės priimamų sprendimų. Tam tikri pakitimai (akcijų skaičiaus, akcijų vertės, įstatinio kapitalo dydžio ir pan.) turi būti raštiškai fiksuojami įstatuose arba, jeigu juridinis asmuo neturi įstatų, – steigimo sandoryje, nuostatuose ar teisės akte.

Kuo įstatai svarbūs? Juose nurodyti duomenys, glaudžiai susiję su juridiniu asmeniu:

 • juridinio asmens pavadinimas;
 • juridinio asmens teisinė forma;
 • juridinio asmens veiklos tikslai;
 • juridinio asmens dalyvių susirinkimo šaukimo tvarka;
 • juridinio asmens organai ir jų kompetencija bei naujų narių skyrimo ir atšaukimo tvarka;
 • juridinio asmens steigimo dokumentų keitimo tvarka;
 • juridinio asmens veiklos laikotarpis (tuo atveju, jei pasirinktas ribotas veiklos laikas);
 • kitos įstatymų, juridinio asmens steigėjo ar dalyvio nustatytos nuostatos.

Kitaip tariant, įstatai – tai Jūsų pasirinktos juridinio asmens teisinės formos veiklos įtvirtinimo pagrindas, kurį susirinkimo metu tvirtina akcininkai, todėl jame veiklos tikslai turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritį bei rūšį.

Jeigu susiklostė tam tikros sąlygos, kuomet Jūsų įmonė (juridinis asmuo) patyrė pokyčių, pavyzdžiui, pasikeitė pavadinimas, bendroji tvarka, veiklos pobūdis, siekiamybė, akcijų skaičius/vertė ir pan., privalote atlikti įmonės įstatų keitimą. Jį galima atlikti dviem būdais:

 1. popieriniu būdu tvirtinant notariškai;
 2. elektroniniu būdu teikiant duomenis Registrų centrui (šia galimybe gali pasinaudoti uždarosios akcinės bendrovės, individualios įmonės, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos, paramos fondai).

Mes žinome, kad verslo žmonėms neretai trūksta laiko, o kartais ir žinių, leidžiančių tinkamai įvykdyti įstatų keitimo procedūras. Todėl jei Jums sunku tai įgyvendinti savarankiškai, siūlome mūsų teikiamas įstatų keitimo paslaugas.

Mes atliekame:

 1. Įstatų keitimą dėl įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo. Atlikus kapitalo didinimą (papildomų lėšų pritraukimas į bendrovę ir bendrovės finansinių įsipareigojimų užtikrinimas) arba mažinimą (panaikinami bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, anuliuojamos bendrovės įsigytos akcijos, akcininkams išmokėtos bendrovės lėšos ar ištaisomos įstatinio kapitalo sudarymo metu padarytos klaidos), tai turi būti užfiksuota juridinio asmens įstatuose. Mes užtikriname, kad įstatinio kapitalo dydžio keitimą atliksime tinkamai ir kokybiškai.
 2. Įstatų keitimą dėl akcijų nominalios vertės pasikeitimo. Šis atvejis būdingas tuomet, kai pasikeičia nacionalinė valiuta. Jai pasikeitus, įstatuose nurodytas įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė taip pat turi keistis. Pavyzdžiui, nuo 2015 m. Lietuvoje veikiančių juridinių asmenų įstatuose nurodytas įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė, išreikšta litais, privalėjo būti pakeista į eurus. Itin tiksliai ir atsakingai galime įvykdyti šį pakeitimą.
 3. Valdybos, vadovo pareigų, apribojimų ir pan. keitimą. Neretai pasitaiko atvejų, kai juridinio asmens „viduje“ įvyksta pokyčių – pasikeičia (atnaujinamos, papildomos ar visiškai pakeičiamos) valdytojų pareigos, taikytini apribojimai ar suteikti įgaliojimai, iš naujo nurodomos naujų narių priėmimo, išstojimo ir išbraukimo sąlygos. Tokiais atvejais taip pat turi būti atliekamas įstatų pakeitimas.
 4. Kitų papildomų punktų ir informacijos keitimą. Pasitaiko atvejų, kai keičiamas akcijų skaičius, veiklos tikslai, sritys, rūšys ir (ar) kita bendra juridinio asmens informacija. Visi tokie pokyčiai turi būti matomi ir juridinio asmens įstatuose.

Turint verslą, pasitaiko visko ir pokyčiai yra neišvengiami, todėl ir įstatų keitimo paslauga – aktuali ir reikalinga verslininkams. Mes tai suprantame, todėl stengiamės palengvinti Jūsų dalią ir siūlome pasinaudoti mūsų teikiamomis profesionaliomis įstatų keitimo paslaugomis.