Įmonės pertvarkymas į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ arba MAŽĄJĄ BENDRIJĄ

Straipsniai Įmonės pertvarkymas į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ arba MAŽĄJĄ BENDRIJĄ

Įmonės pertvarkymas į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ arba MAŽĄJĄ BENDRIJĄ


Pasirinkta pirminė juridinio asmens teisinė forma ilgainiui gali nebeatitikti Jūsų išsikeltų tikslų, ir (ar) veiklos pobūdžio, gali pasikeisti esama finansinė situacija ar apskritai pakisti poreikiai. Todėl teks pradėti ieškoti išeičių. Tokiu atveju mes siūlome pasinaudoti įmonės pertvarkymo paslaugomis – galime jas suteikti kokybiškai, profesionaliai ir greitai.

Juridinio asmens (įmonės, įstaigos, bendrovės ir pan.) pertvarkymas – tai teisinės formos pakeitimas, kai juridinis asmuo nėra likviduojamas, o tik įgauna ir perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas.

Mes siūlome:

 1. Jūsų turimą juridinio asmens teisinę formą pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę (UAB)
 2. Jūsų turimą juridinio asmens teisinę formą pertvarkyti į mažąją bendriją (MB)

Kaip visa tai vyksta?

 • Norint turimą juridinio asmens teisinę formą pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę (UAB), reikės atlikti tam tikrus veiksmus:
 1. įvertinti turimos įmonės / įstaigos turtą;
 2. vertinimo duomenis pateikti Juridinių asmenų registrui;
 3. viešai paskelbti apie sprendimą pertvarkyti įmonę / įstaigą;
 4. parengti ir patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės įstatus;
 5. Juridinių asmenų registrui pateikti dokumentus apie priimtą sprendimą pertvarkyti savo įmonę / įstaigą į uždarąją akcinę bendrovę;
 6. notarui pateikti tvirtinti dokumentus, kurie įrodo, kad reikalavimai, susiję su pertvarkymu, yra įgyvendinti;
 7. Juridinių asmenų registrui pateikti dokumentus, reikalingus uždarajai akcinei bendrovei įregistruoti.
 • Norint turimą juridinio asmens teisinę formą pertvarkyti į mažąją bendriją, reikės atlikti tam tikrus veiksmus:
 1. priimti sprendimą turimą juridinio asmens teisės formą pakeisti į mažosios bendrijos statusą. Nuo šio sprendimo dienos buvusi įmonė / įstaiga įgyja pertvarkomos įmonės / įstaigos (mažosios bendrijos) įstatus;
 2. priimti naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentus, atitinkančius įstatymų reikalavimus;
 3. viešai paskelbti apie sprendimą pertvarkyti įmonę / įstaigą;
 4. įregistruoti naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentus Juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų registro duomenys pakeičiami tada, kai jau yra išrinkti naujos teisinės formos juridinio asmens valdymo organai. Įgyvendinus šį etapą, pertvarkymas laikomas baigtu.

Į kurią teisinę formą pertvarkyti savo turimą juridinį asmenį?

Norėdami tinkamai pasirinkti, pasidomėkite apie uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos privalumus bei trūkumus. Čia pateikiame pagrindinius iš jų.

Savo turimą įmonę / įstaigą, pagal poreikius, galite nesunkiai pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę arba mažąją bendriją.

Priimkite tinkamus sprendimus, nuspręskite, kokia juridinio asmens teisinė forma Jums atneštų didžiausią sėkmę, o formalumus patikėkite mums.