ĮMONĖS STEIGIMAS

Straipsniai ĮMONĖS STEIGIMAS

ĮMONĖS STEIGIMAS: KOKIA TAI PROCEDŪRA?


Lietuvoje egzistuoja keli įmonių tipai, tarp kurių populiariausi: individuali įmonė(IĮ), uždaroji akcinė bendrovė (UAB), viešoji įstaiga (VĮ) ir Mažoji bendrija (MB). Statistikos departamento duomenimis, du trečdaliai Lietuvoje registruotų įmonių yra UAB, tad kalbant apie įmonių steigimą, kalbėsime būtent apie UAB. Tačiau ir kitoms įmonių rūšims taikytini tie patys ar labai panašūs įmonių steigimo veiksmai. Todėl jei galvojate ar planuojate įmonės steigimą, turite žinoti ir pasiruošti šiems penkiems žingsniams, kuriuos turi žengti kiekvienas norintis Lietuvoje įsteigti įmonę.

Pirmas žingsnis: sugalvokite įmonės pavadinimą


Įmonės pavadinimas yra svarbi įmonės identiteto dalis. Todėl pavadinimą reikia rinktis atsakingai, apgalvojant kaip jį supras klientai bei partneriai. Jei planuojama ateityje plėstis į užsienio rinkas, pasirinkite pavadinimą, kuris būtų lengvai įsimenamas kalbantiems anglų ar rusų kalbomis. Būnant labai apgalvotiems, reikėtų pasitikrinti ar pasirinktas vardas kita kalba nėra netinkamas, turintis neigiamą reikšmę. Ir žinoma, steigiamos įmonės pavadinimas negali būti toks pat kaip jau egzistuojančios įmonės arba klaidinančiai panašus į kitos įmonės pavadinimą. Pasitikrinti ar jūsų sugalvotas įmonės pavadinimas yra laisvas, galite Registrų centro tinklalapyje.

Taip pat atkreipkite dėmesį į Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas įmonės pavadinimams, venkite necenzūrinių žodžių, svetimybių, barbarizmų. Rekomenduojama rinktis suprantamą, lietuvišką ir teigiamas emocijas keliantį įmonės pavadinimą.

Antras žingsnis: Paruoškite steigimo dokumentus


Uždarosios akcinės bendrovės įregistravimui, reikalingi steigimo dokumentai, kuriuose nurodomos įmonės steigimo sąlygos. Yra privalomi trys pagrindiniai dokumentai:

  • Steigimo sutartis arba steigimo aktas. Jei įmonę steigia vienas asmuo, tuomet sudaromas steigimo aktas. Jei steigime dalyvauja keli asmenys tampantys akcininkais, tuomet pasirašoma steigimo sutartis.
  • Įmonės įstatai. Tai oficialus dokumentas apibrėžiantis įmonės išsikeltus tikslus, išaiškinantis valdymo struktūrą, įmonės steigėjų teises ir pareigas.
  • Steigiamojo susirinkimo protokolas arba sprendimas. Jei UAB steigia akcininkų grupė, tuomet sudaromas steigiamojo susirinkimo protokolas. Tai sekantis dokumentas, kuriuo patvirtinami įstatai, nurodomas vadovas. Jei įmonę steigia vienas asmuo, tuomet surašomas steigiamasis steigėjo sprendimas. Šio dokumento galima ir nesudaryti tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei viskas yra jau nurodyta steigimo sutartyje.

Kaip atrodo šie dokumentai, kaip juos sudaryti galima sužinoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tinklalapyje.

Trečias žingsnis: įstatinio kapitalo formavimas


Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, minimalus įstatinis kapitalas UAB steigimui yra 2500 €. Formuojant minimalų įstatinį kapitalą, jis įnešamas į banko sąskaitą. Pasirinktame banke pateikiama steigimo sutartis, bakas atidaro kaupiamąją sąskaitą ir išduoda pažymą, kad sudarėte įstatinį kapitalą. Ši pažyma bus reikalinga pateikiant dokumentus įmonės registravimui.

Įstatinis kapitalas gali būti ir didesnis. Gali būti didesnė pinigų suma arba įmokama turtu. Turtas turi būti nekilnojamas, jam turi būti atliktas turto vertinimas. Tačiau nekilnojamas turtas negali sudaryti daugiau nei tris ketvirtadalius įstatinio kapitalo.

Ketvirtas žingsnis: pasirenkamas įmonės registracijos adresas


Kiekviena įmonė turi registracijos adresą ir korespondencijos adresą.  Steigiant įmonę reikalingas registracijos adresas. Tam reikalingos patalpų savininko susitikimas. Jei esate savininkas, tačiau patalpos įkeistos, tuomet reikalingas kreditoriaus sutikimas.

Penktas žingsnis: Registruokite įmonę


Įmonės steigimas galimas dviem būdais per notarą arba internetu.

Steigiant įmonę per notarą, jam pateikiami steigimo dokumentai(steigimo sutartis, įstatai), banko pažyma apie įstatinį kapitalą, patalpų savininko sutikimas suteikti registracijos adresą. Notaras patvirtina dokumentus ir tuomet jie pateikiami Juridinių asmenų centrui. Registracijos procedūra užtrunka ne ilgiau nei 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo Juridinių asmenų centrui.

Nuo 2010-ųjų metų įmonės steigimas galimas internetu Registrų centro tinklalapyje.

Tam reikalinga tik tenkinti kelios keliamas sąlygos:

  • Įmonės steigimui turi būti naudojami Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pavyzdiniai steigimo dokumentai.
  • Įstatinis kapitalas turi būti mokamas tik grynaisiais pinigais. Nesvarbu ar minimalus, ar didesnis, tačiau įstatinio kapitalo dalimi negali būti nekilnojamas turtas.
  • Patalpos, kuriose numatomas įmonės registracijos adresas, neturi būti įkeistos ar areštuotos. Geriausia, jog jos priklausytų įmonės steigėjui.
  • Juridinių asmenų registre turi būti rezervuotas UAB pavadinimas
  • UAB pavadinimas sudarytas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nedraudžiamų žodžių ar frazių. Pavadinime taip pat negali būti vartojamas trumpasis valstybės pavadinimas „Lietuva“.
  • Įmonės steigėjas turi turėti kvalifikuotą elektroninį ar mobilųjį parašą. Žinoma, taip pat reikalingas kompiuteris ir interneto ryšys.

Jei atitinkamos šios sąlygos, sutaupoma išties nemažai laiko ir pinigų, nei lankantis pas notarą.

O norint sutaupyti dar daugiau laiko bei nervų, galima kreiptis į specialistus, kurie užsiima įmonių steigimu, žino visus niuansus, smulkmenas ir gali visus dokumentus paruošti bei priduoti steigimui daug greičiau. Įmonių steigimas yra viena pagrindinių didžiųjų buhalterines paslaugas teikiančių kompanijų paslaugų. Juk įsteigus įmonę, pirmas teisingas žingsnis – tvarkinga buhalterinė apskaita. Patyrusi buhalterių komanda visuomet padės tinkamai vesti buhalteriją, o tai leis užtikrinti sklandų įmonės darbą.